خمکاری ورق های فلزی شامل خمکاری ورق استیل خمکاری ورق گالوانیزه ، خمکاری ورق مس ، خمکاری ورق آلومینیوم و دیگر ورق ها میباشد . خمکاری و پانچ با دستگاه CNC  . خم , فرورفتگی ، پیچ و برش بروی ورقهای فلزی داده خواهد شد و لبه های تیز آن حذف خواهد گردید تا در صنایع تولیدی مورد استفاده قرار گیرد . خم ورق های CNC توسط دستگاه خم CNC در تعداد بالا  انجام خواهد پذیرفت .